Travel Health Insurance
Apply Now

Watching your back on your travels
Travel Health Insurance

Seyahat sağlık sigortası K.K.T.C sınırları içerisinde ikamet eden KKTC vatandaşı sigortalılar ve yerleşik yabancı uyruklu sigortalıların poliçede belirtilen ülkelere yaptıkları seyahatleri esnasında sağlık sigortası kapsamındaki oluşan giderlerini,poliçede yazılı ödeme limiti ve oranları dahilinde temin eder ve kapsam dahilindeki organizasyon ve koordinasyonları yerine getirmeyi taahhüt eder.

Things to know about
Travel Health Insurance

 • It will be sufficient to visit our nearest branch and sign the relevant transaction document.
 • After your application is completed, the Near East Bank Customer Representative will return to you.
 • Medical treatment due to accident / sudden illness.
 • Hospitalization for accident / sudden illness.
 • Medication and surgery costs due to accident / sudden illness.
 • Transportation to the health institution / return to the country in case of accident / sudden illness.
 • Transfer of the decedent insured to the country of residence.
 • Transfer to residence after treatment.
 • Travel and accommodation expenses of the insured in case of shortening the trip due to accident / sudden illness.
 • Travel and support of the closest family member to the insured in case of accident / sudden illness.
 • Loss of baggage that reclaimed during the flight.
 • Delay of reclaimed baggage on arrival abroad.
 • Cash Advance.
 • Travel Support Services
 • Missed flight connection.
 • You can apply for the insurance, immediately and complete your transactions easily. You can easily apply from our Call Center at 444 0 632, WhatsApp line 0542 880 06 32, Internet Banking, Near East Mobile, Near East Bank Facebook page, by contacting us on iletisim@neareastbank.com or from our branches.

Apply for Travel Health Insurance
and watch your back on your travels.

Apply Now