Değerli Müşterilerimize Duyuru

Kategori: Duyurular -> Near East Bank Duyurular | Yayın tarihi: 2020-05-18 09:38:24 |


Değerli Müşterilerimize Duyuru

Değerli Müşterilerimiz

15 Mayıs 2020 tarih ve 84 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Poliçeler Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile karşılıksız çeklerin yeniden ibraz süreleri kademeli olarak düzenlenmiştir. Bu Yasa Gücünde Kararnameye göre Karşılıksız Çekler için uygulanacak kuralları bilgilerinize sunarız.

* 15 Mayıs 2020 tarihinden önce ısdar edilmiş çekler ile keşide tarihi 30 Haziran 2020'ye kadar olan ve ilk ibrazı yapılmış olsun veya olmasın karşılığı olmayan tüm çekler, "Yetersiz Bakiye-Tekrar İbraz Edilmesi" yerine "Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname Tahtında İade Olunur-Tekrar İbraz Edilmesi" ibaresi ile iade edilir.

* Yeniden ibraz süreleri; 15 Mayıs 2020 tarihten önce ısdar edilmiş ve ödenmek üzere bankalara ibraz edilen çekler ile keşide tarihi 31 Mayıs 2020 tarihine kadar (31 Mayıs 2020 dahil) olan çekler için 90 (doksan) gün, 1 Haziran 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar (30 Haziran 2020 dahil) olan çekler için ise 45 gün (Kırk beş gün) olarak uygulanır.

* Bu kurallar ile İbraz edilmiş ve karşılığı bulunmayan çeklerin Yasa Gücünde Kararnamede belirtilen süreler içerisinde ödenmemesi, yine bu kararnamede belirtilen süreler sonunda tekrar ibraz edilmesi ve karşılığının bulunmaması durumunda "Karşılıksız Çek-Ödenemez" mührü basılır.

* 15 Mayıs 2020 tarihine kadar "Yasa Gücünde Kararname tahtında iade olunur" ibaresi taşıyan çeklerin ödenmek üzere tekrar bankaya ibrazı, ibarenin kayıt edildiği tarihten itibaren 90 gün sonra yapılır. Yine karşılığının bulunmaması durumunda "Karşılıksız Çek-Ödenemez" mührü basılır.

* 15 Mayıs 2020 den önce üzerine "Karşılıksız Çek-Ödenemez" mührü basılmış çeklere bu kurallar uygulanmaz.

Saygılarımızla,