Recruitmentt and Application
İştirakler Birim Yönetmeni

Near East Bank İştirakler Biriminde görevlendirilmek üzere İştirakler Birim Yönetmeni istihdam edilecektir.

Job Description
 • İşletmelerin günün şartlarına göre ekonomik kurallar içinde üretimlerini artırıcı mali ve teknik etütlerini yapmak,
 • Birime gelen resmi evrakların ilgili servislere havalesini ve takibini yapmak,
 • Birimin faaliyet raporunun hazırlanmasında gerekli hazırlık çalışmalarını koordine etmek,
 • Kayıt, arşiv ve çıkış işlemlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Evrakların dosya ve klasörlerde muhafaza edilmesini sağlar, periyodik aralıklarla dosyaların arşivdeki sırasına göre yerine konulduğunun denetimini yapar, sıra karışıklığı ve hatalı yerleştirme varsa düzeltir, arşivin düzenli olmasını sağlamak,
 • Bankanın iştirakler stratejisi ile uyumlu olacak şekilde yeni iştiraklere yatırım yapılması amacıyla müdürü ile birlikte sürekli araştırma içinde olarak bu konuda proje ve fikir geliştirir; gerekli hazırlıkları yaparak üst yönetime sunmak,
 • İştirak şirketleri yönetici ve çalışanları ile sağlıklı bir iletişim içinde olmak,
 • Bankacılığa yönelik yasal düzenlemelere ek olarak birime bağlı iştirak şirketlerin faaliyetlerine etkisi olan yasal düzenlemeleri de yakından takip etmek,
 • İştiraklerimizin tabi olduğu yasal mevzuattaki muhtemel değişikliklerin etkileri üzerinde analiz yapar ve bunları Birim Müdürüne sunmak,
 • 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasının 23.maddesinde yer verilen banka faaliyet konularından birisi ile iştigal eden finansal iştiraklerimizin söz konusu işlemlere yönelik kararlarının (kredilendirme işlemlerinde müşteri limiti, faiz belirlenmesi vb.) Banka ile uyumlu bir şekilde saptanmasını sağlar üzere Birim Müdürüne bilgi aktarmak,
 • İştiraklerimizin mali performansını etkiler tarzdaki plasmanlarının (vadeli mevduat yapılması, menkul kıymetler alımı vb.) öncelik Bankada olmak üzere, piyasa koşulları ile uyumlu bir şekilde realize edilmesini sağlamak.
Required Skills
 • Üniversitelerin ekonomi, işletme, finans vb. bölümlerinden mezun,
 • En az 5 yıl bankacılık deneyimine sahip,
 • Banka muhasebesi, genel muhasebe, stratejik planlama ve finansal analiz konularında yüksek derecede bilgili,
 • Sonuç odaklı çalışabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Analitik düşünüp, hızlı karar alabilen,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen.
Apply for Vacancy